Menu Sluiten

Organisatieontwerp

If you put fences around people you get sheep -William McKnight

 

Kenmerkend voor de Volatiele, Onzekere, Complexe en Ambigue omgevingen waarin organisaties op vandaag opereren, is de vraag naar een verhoogde wendbaarheid van mens en organisatie. Een wendbaarheid die organisaties met een doorgevoerde taakverdeling en strakke hiërarchische lijnen die mensen in een mal duwen, niet waar kunnen maken.  Organisaties moeten op zoek naar creatieve manieren om het werk te organiseren, zodat in steeds wijzigende omstandigheden sneller kan geschakeld worden.

HR Booster gaat samen met organisaties op zoek naar de organisatiestructuur die bij hen past en waarin zowel het doel van de onderneming, de vraag van de klant als de medewerker centraal staan.

Vanuit de bedoeling

De organisatiestructuur, of de wijze waarop een organisatie is ingericht, is slechts een middel om de strategie waar te maken en nooit een doel op zich. Als organisatie moet je dus eerst je bedoeling helder krijgen. Een denkoefening over de organisatiestructuur begint dan ook met het antwoord op de vragen: Wie zijn we, wat doen we en waarom doen we wat we doen?
HR Booster helpt om de richting van de organisatie scherp te stellen. We brengen in kaart tot wie de organisatie zich richt met welk aanbod, hoe de organisatie zich wil onderscheiden en wat hierbij de leidende principes zijn.

Met de stroom mee

Vervolgens bakenen we producten- en dienstenstromen af. We gaan na welke de waarde-toevoegende of primaire processen binnen de organisatie zijn en hoe we ze best kunnen ordenen. We toetsen af of de organisatiestructuur structuur bijdraagt aan het realiseren van de kernactiviteiten en het creëren van de vooropgestelde meerwaarde.

Naar zin-gevend werk

Bij de vertaling van het organisatieontwerp naar concrete eenheden binnen de organisatie gaan we na hoe we de taken en bevoegdheden kunnen verdelen zodat de teamgrenzen medewerkers samenbrengen rond een zinvolle en volledige opdracht en met een duidelijke bijdrage aan het organisatiedoel. We bouwen zelf-organiserende teams waarin medewerkers eigen verantwoordelijkheden krijgen en daar op transparante wijze op aangesproken worden en waarin rollen op basis van energie en talent verdeeld worden.